skatte- & momsredovisning

Varje månad tar vi fram uppgifter baserat på bokföringen för den skattedeklaration som ska redovisas och betalas till Skatteverket för den aktuella perioden. De kan bland annat bestå av moms, F-skatt och arbetsgivaravgifter. Oftast gör vi även själva deklarationen till Skatteverket.