Löner

Ni lämnar in företagets löneunderlag såsom arbetad tid, eventuell semester, sjukfrånvaro, VAB m.m. till oss och vi gör därefter lönespecifikationer. Vi tar också fram uppgifter på vilken arbetsgivaravgift och källskatt som ska deklareras och betalas till Skatteverket. Vi kan även skicka ut lönebesked till de anställda.