Budget

Vi kan hjälpa er med att göra en budget. Det kan antingen vara för nästkommande år eller för annan period, för ett visst projekt, för en offert eller för annan kostnadsberäkning. Vi kan löpande ge er uppföljning/rapportering mot aktuell budget.