Bokslut

När ert räkenskapsår är slut, sammanställer vi företagets bokslut med bilagor. I de fall en årsredovisning krävs upprättar vi en sådan. Har ert företag revisor brukar vanligtvis ett samarbete kring bokslutsarbetet ske.