Bokföring & Redovisning

Ni lämnar ert bokföringsmaterial såsom kvitton, leverantörs- och kundfakturor m.m. till oss och vi gör den löpande bokföringen för ert företag. Vi tar fram resultat- och balansrapporter löpande och går igenom dessa med er, så att ni kan följa företagets ekonomiska utveckling.